Jak ćwiczenia fizyczne pomagają w walce z alkoholem?

Alkohol jest środkiem działającym depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, a więc spowalnia aktywność mózgu. Zaburzenia te nie tylko wpływają na funkcjonowanie mózgu, ale mogą też zmieniać nastrój, zachowanie i koordynację ruchową.

Wszystkie instytucje zdrowotne zalecają powstrzymanie się od picia alkoholu, ponieważ istnieje związek przyczynowo-skutkowy między piciem a szeregiem zaburzeń psychicznych i behawioralnych, a także chorobami niezakaźnymi i urazami.

Jednym ze sposobów na uniknięcie głodu alkoholowego są ćwiczenia fizyczne. Taki jest główny wniosek z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Loughborough (Wielka Brytania), które wykazało, że ćwiczenia fizyczne znacząco zmniejszają głód alkoholu u studentów.

Ćwiczenia fizyczne zmniejszają głód alkoholu

Badacze zrekrutowali sześćdziesięciu uczestników, mężczyzn i kobiet, w wieku od 18 do 25 lat. Grupa wzięła udział w krótkiej dyskusji, podczas której poproszono uczestników o zastanowienie się i opisanie swoich ulubionych napojów i zwyczajów związanych z piciem. Zaprezentowano im również film na temat robienia koktajli.

Następnie zostali podzieleni na trzy grupy, których zadaniem było wykonanie zadania. Aktywna grupa badawcza polegała na uczestnictwie w pięciominutowych ćwiczeniach składających się z przysiadów, wspinaczki górskiej, pompek, podskoków, wykroków na piętach i przysiadów. Każde ćwiczenie wykonywano przez 45 sekund.

Grupa kontrolna polegała na siedzeniu w ciszy i nierobieniu niczego w laboratorium przez pięć minut, przy czym obecny był tylko asystent. Po zajęciach w grupach wszyscy uczniowie wypełnili serię kwestionariuszy dotyczących picia, zachcianek i nastroju.

Mniejszy niepokój i lepsze samopoczucie

Analiza wykazała, że u osób z grupy ćwiczącej znacznie zmniejszył się głód alkoholu w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej. Ponadto badacze stwierdzili, że u sportowców wzrósł pozytywny nastrój, a zmniejszył się niepokój i negatywny nastrój.

Pojawienie się i utrzymywanie nadużywania alkoholu

Często sięganie po alkohol zaczyna się u młodych dorosłych, zwłaszcza studentów, z biegiem lat liczba osób nadużywających alkohol w tej grupie wzrasta. Jednym z najważniejszych czynników sprzyjających rozpoczynaniu i utrzymywaniu się nadużywania alkoholu jest głód alkoholowy. Eksperyment wykazał jednak, że krótki cykl ćwiczeń fizycznych pomaga zmniejszyć głód alkoholu i poprawia nastrój uczniów.

Spodobało Ci się to badanie naukowe? Więcej ciekawostek i badań na każdy temat oferuje portal science-online.pl